Πέμπτη, 23 Απριλίου 2009

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕΗ Επιτροπή για την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην Κύπρο, ιδρύθηκε τον Απρίλιο 2009, για να εκφράσει πολιτικά, την ανάγκη των Κυπρίων πολιτών για αποκατάσταση της δημοκρατίας στην πατρίδα τους και για να ενώσει τη φωνή της με όλα τα οργανωμένα σύνολα και πρόσωπα που αγωνίζονται ενάντια στην τουρκική κατοχή.

Η Επιτροπή αποτελείται από τους:

Τεύκρο
Πράξανδρο
Μόδεστο
Ευαγόρα
Ονήσιλλο
Ρίμαχο

Η Επιτροπή ελέγχει την εξουσία, μέσω της ιστοσελίδας www.christofias-watch.blogspot.com ( ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑ)